Έχετε Δάνειο Κατοικίας?

 

ΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΟ ΜΙΣΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΑΣ ΜΕ 94€ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ 75,000€ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ:

  • Πυρκαγιά
  • Κεραυνός
  • Ευρεία Έκρηξη
  • Πυρκαγιά από δάσος
  • Ζημιές από καπνό
  • Πτώση αερπσλαφών
  • Πρόσκρουση οχήματος
  • Σεισμός
  • Βραχυκύκλωμα